a

b_300_0_16777215_00_images_stories_mreza_z_a_inkluziju_oktobar_2011.jpeg

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић одржала је уводно излагање на првом састанку Мреже подршке инклузивном образовању, у организацији Министарства просвете, ДИЛС – Пројекта пружања унапређених услуга ма локалном нивоу и Kultur Kontakt-а из Аустрије.

Лукшић – Орландић је представила полазишта, циљеве и начин рада институције Заштитника грађана у поступању по притужбама грађана, родитеља деце која наилазе на проблеме приликом остваривања права на образовање. Говорила је о примерима на којима је Заштитник грађана радио, наводећи случајеве лоше праксе и реактивног деловања школа и просветних органа, које почиње тек када проблем нарасте, као и случајеве добре праксе и проактивног деловања. Заменица заштитника грађана је истакла да Заштитник грађана очекује од просветних власти што доследнију примену инклузивног образовања деце и посебно подржала потребу реформе система образовања просветних радника како би могли да одговоре на захтеве инклузивне школе.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol