a

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић обавио је 7. новембра 2010. године контролну посету Окружном затвору у Суботици. Током посете Милош Јанковић је обишао Завод и разговарао са управником, осуђеним и притвореним лицима.

Поред тога што је смештен у самом центру града, Завод се и даље суочава са проблемом пренасељености, нарочито у притворској јединици. У односу на последњу посету Заштитника грађана, у Заводу су реализоване одређене адаптације, па је између осталог и проширен капацитет, а у оквиру дворишта за шетњу је оформљена мала капелица за обављање верских обреда.

Заштитник грађана ће на основу прикупљених информација утврдити релевантно чињенично стање и о томе сачинити извештај, који ће бити основ за доношење препоруке у циљу отклањања уочених неправилности.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol