a

b_300_0_16777215_00_images_stories_konferencija_u_tirani_08.11.11_-_1.jpeg

Реформа сектора безбедности представља један од неопходних предуслова за демократизацију друштва који води напуштању концепта „државне безбедности“, и померању фокуса ка концепту „националне безбедности“, изјавио је Саша Јанковић на међународном скупу „Улога независних контролних тела у реформи сектора безбедности у Албанији“ 8. новембра 2011. године у Тирани, који је организовао Институт за демократију и медијацију из Албаније, уз подршку  Фондације Конрад Аденауер и Женевског центра за демократску контролу оружаних снага.

Јанковић је истакао значај процеса деполитизације и успостављања механизама заштите људских права, како грађана, тако и припадника сектора безбедности. Подсетио је на чињеницу да људска права припадника сектора безбедности,  грађана у униформама, у одређеној мери могу бити ограничена потребама посла, што захтева посебну пажњу.

Заштитник грађана је навео да је предност институције Омбудсмана у односу на традиционалне контролне механизме у његовој ефикасности и неспутаности у односу на чврста правила процедуре, што омогућава суштинску контролу сектора безбедности.Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol