a

b_300_0_16777215_00_images_stories_skup1.jpeg

Иако је Србија много постигла у последњој деценији, заштита основних права и слобода представља перманентан процес који захтева континуиран рад, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић у свом уводном излагању на међународном скупу  о јачању спровођења препорука међународних механизама за људска права (уговорна тела, специјалне процедуре и универзални периодични преглед) у Београду.

Јанковић је нагласио да ниједна држава у свету није достигла ниво људских права и безбедности који не може бити уздрман, те да државе не би смеле да дозволе да супротстављање савременим изазовима, ризицима и претњама буде на уштрб права и слобода грађана.

Говорећи о значају сарадње различитих актера (влада, независних институција, НВО) у процесу извештавања и праћења препорука УН механизама, Јанковић је рекао да сви актери у овом процесу имају заједнички циљ - унапређење људских права, али да наступају са различитих позиција и различитим мандатом.

Закључио је да у мноштву препорука које државе добијају од различитих међународних организација, Уједињене нације нуде одржива средњерочна и дугорочна решења и тиме пружају најбољу основу за мапирање и унапређење стања људских права у државама чланицама.

У уводним обраћањима, Ђани Магацени, шеф огранка за Америку, Европу  и Средњу Азију Канцеларије високог комесара за људска права Уједињених нација (ОХЦХР) и Вилијам Инфанте, стални координатор УН у Србији, истакли су значај механизама за заштиту људских права Уједињених нација.

На скупу о јачању спровођења препорука међународних механизама за људска права који се одржава од  29. новембра до 1. децембра учествују представници влада, националних институција за људска права (НХРИ) и невладиних организација из Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске, Црне Горе, Турске и Србије.

----

У свом обраћању, другог дана међународног скупа  о јачању спровођења препорука међународних механизама за људска права (уговорна тела, специјалне процедуре и универзални периодични преглед), заменик заштитника грађана др Горан Башић истакао је да је један од изазова са којим се институција Омбудсмана у Србији суочава  праћење остваривања појединих људских и мањинских права, односно праћења препорука Омбудсмана и праћења остваривања стандарда међународног права у вези с заштитом људских права, као и да је неопходно јачати институцију у правцу стицања специфичних знања, али и развијања одговарајуће методологија праћења остваривања људских права. 

Заменик заштитника грађана посебно се осврнуо на проблем праћења остваривања права Рома, имајући у виду да Стратегија за унапређивање положаја Рома и пратећи Акциони планови нису развили систем праћења остваривања  права. Такође, заменик је истакао да Заштитник грађана у оквиру својих капацитета,а у сарадњи са ОХЦХР-ом развија систем праћења остваривања права Рома као посебно угрожене групе.