a

b_300_0_16777215_00_images_stories_skup1.jpeg

Иако је Србија много постигла у последњој деценији, заштита основних права и слобода представља перманентан процес који захтева континуиран рад, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић у свом уводном излагању на међународном скупу  о јачању спровођења препорука међународних механизама за људска права (уговорна тела, специјалне процедуре и универзални периодични преглед) у Београду.

Јанковић је нагласио да ниједна држава у свету није достигла ниво људских права и безбедности који не може бити уздрман, те да државе не би смеле да дозволе да супротстављање савременим изазовима, ризицима и претњама буде на уштрб права и слобода грађана.

Говорећи о значају сарадње различитих актера (влада, независних институција, НВО) у процесу извештавања и праћења препорука УН механизама, Јанковић је рекао да сви актери у овом процесу имају заједнички циљ - унапређење људских права, али да наступају са различитих позиција и различитим мандатом.

Закључио је да у мноштву препорука које државе добијају од различитих међународних организација, Уједињене нације нуде одржива средњерочна и дугорочна решења и тиме пружају најбољу основу за мапирање и унапређење стања људских права у државама чланицама.

У уводним обраћањима, Ђани Магацени, шеф огранка за Америку, Европу  и Средњу Азију Канцеларије високог комесара за људска права Уједињених нација (ОХЦХР) и Вилијам Инфанте, стални координатор УН у Србији, истакли су значај механизама за заштиту људских права Уједињених нација.

На скупу о јачању спровођења препорука међународних механизама за људска права који се одржава од  29. новембра до 1. децембра учествују представници влада, националних институција за људска права (НХРИ) и невладиних организација из Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске, Црне Горе, Турске и Србије.

----

У свом обраћању, другог дана међународног скупа  о јачању спровођења препорука међународних механизама за људска права (уговорна тела, специјалне процедуре и универзални периодични преглед), заменик заштитника грађана др Горан Башић истакао је да је један од изазова са којим се институција Омбудсмана у Србији суочава  праћење остваривања појединих људских и мањинских права, односно праћења препорука Омбудсмана и праћења остваривања стандарда међународног права у вези с заштитом људских права, као и да је неопходно јачати институцију у правцу стицања специфичних знања, али и развијања одговарајуће методологија праћења остваривања људских права. 

Заменик заштитника грађана посебно се осврнуо на проблем праћења остваривања права Рома, имајући у виду да Стратегија за унапређивање положаја Рома и пратећи Акциони планови нису развили систем праћења остваривања  права. Такође, заменик је истакао да Заштитник грађана у оквиру својих капацитета,а у сарадњи са ОХЦХР-ом развија систем праћења остваривања права Рома као посебно угрожене групе.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol