a

b_300_0_16777215_00_images_stories_decje_prosjacenje.jpeg

Заменица Заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић, самостална саветница у Стручној служби Заштитника грађана Снежана Нешић и Филип Бирчанин из Центра за интеграцију млaдих представили су у Медија центру извештај Заштитника грађана „Дечје просјачење у Републици Србији“.

Извештај Заштитника грађана је резултат првог свеобухватног истраживања појаве дечјег просјачења у Србији, које до сада – изузев спорадичних истраживања мањег обима које су спроводиле невладине организације – није рађено.

Тачан број деце која просјаче није могуће ни претпоставити, с обзиром на специфичност ове појаве и чињенице да не постоје евиденције и јединствена методологија евидентирања појаве, нити уједначен став стручњака о томе шта је дечје просјачење. Зато изостају и планске, осмишљене и сврховите мере; оне које се сада примењују усмерене су на последице, а не узроке и спроводе се на ad hoc основи. Постојећи правни оквир, који у једном делу децу која просјаче препознаје као жртве експлоатације, злостављања, занемаривања, ту исту децу са друге стране криминализује и излаже систему репресивних мера. Зато је од великог значаја препорука Заштитника грађана да Народна скупштина уврсти у дневни ред разматрање предлога Закона о правима детета који ће поднети Заштитник грађана, јер се овим законом уводи појам детета жртве и уређује се његов/њен правни положај.

Системски приступ животу и раду деце на улици, укључујући и дечје просјачење, услов је да се ова група деце заштити и да им се обезеди остваривање њихових права. Доношење свеобухватне стратегије за заштиту „деце улице“ – што је такође једна од препорука Заштитника грађана – којом ће бити осмишљене и планиране мере како у односу на децу, тако и у односу на њихове породице, је први корак у препознавању проблема, његовом дефинисању, а потом планирању и спровођењу мера. У супротном, може се очекивати даља репродукција експлоатације деце и свих ризика и последица које она носи, јер „деца улице“ рађају „децу улице“.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol