a

Мониторинг тим Заштитника грађана реализовао је ненајављену контролну посету Казнено поправном заводу Забела у Пожаревцу, након претходно обављене редовне посете у мају ове године. Посебна пажња била је посвећена утврђивању основаности навода о појави тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака у павиљону VII.

У саставу тиму Заштитника грађана, поред Милоша Јанковића, заменика заштитника грађана, била су два форензичара, неуропсихијатар, представник невладине организације Хелсиншки одбор за људска права и запослени у стручној служби Заштитника грађана.

Извршен је преглед свих просторија у VII павиљону и то сутеренских просторија, приземља, I и II спрат. Обишле су се све просторије, обављен је разговор са свих 240 осуђених и притворених лица који су смештени у VII павиљону, као и разговор са затеченим службеним лицима и извршен је увид у тражену документацију.

Наведена посета представља будући модел мониторинг посете које ће Заштитник грађана, у вршењу функције Националног механизма за превенцију тортуре, почети да обавља почетком 2012. године.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol