a

Поводом дана људских права заменик заштитника грађана др Горан Башић одржао је у Пријепољу и Новом Пазару радне састанке са представницима НВО из овог дела Србије. Представници/це  НВО, међу којима је највише било оних који заговарају признавање и унапређење права особа са инвалидитетом, националних мањина, Рома и остваривање родне равноправности, указали су и овог пута на проблеме са којима се суочавају грађани/ке приликом остваривања људских права у локалним самоуправама и истакли да је сарадња са Заштитником грађана и другим независним телима допринела решавању појединих проблема.

Заменик заштитника грађана је имао и посебан састанак са представницима градске управе у Новом Пазару на коме је било речи о унапређењу положаја Рома у насељу "Блажево". Са задовољством је потврђено да су након поступка који је водио Заштитник грађана у вези са притужбом Рома из овог насеља, градска управа и Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, у духу праксе добре управе, на путу да реше у кратком року основне проблеме житеља овог насеља, а у догледном времену и проблеме у вези са статусом насеља. Најзад, у вези са остваривањем права бошњачке националне мањине на културну аутономију, заменик заштитника грађана је разговарао са председником Националног савета Бошњакау Србији Есадом Џуџевићем.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol