a

b_300_0_16777215_00_images_stories_okrugli_sto_prednacrt3.jpeg

Преднацрт закона о правима детета Заштитника грађана  којим се,  поред осталог, уређују права детета, њихова примена, обавезе, одговорност  и овлашћења органа јавне власти, правних и физичких лица у остваривању и заштити права детета, представљен је данас стручној и политичкој јавности и невладином сектору

Отварајући конференцију заштитник грађана Саша Јанковић је рекао да  да је за Србију данас доношење закона  о правима детета од велике важности  и да се друштво  по први пут на свеобухватан начин  суочава  са изазовима одговорности државе, друштва и родитеља према деци.

Омбудсман је посебно поменуо да су најупечатљивије у јавности биле критике одредби закона које се односе на физичко кажњавање деце и на безбедност деце. Прецизније, одредбе које предвиђају сталан надзор над децом млађом од 10 година, а млађој од 15 година пунолетног пратиоца после 23 сата.

Јанковић је истакао да је Преднацрт последњих месеци имао велики број критичара и да тек очекује озбиљну дебату. Такође је рекао да  „пред народ неће ставити текст закона с којим се већина не слаже и да зато очекује подршку струке и шире јавности.“

Проф.др Невена Вучковић-Шаховић, члан радне групе за израду закона, је истакла да је Преднацрт ј дао дефиницију детета, прецизан и сређен каталог права који обухвата све животне сфере детета, а посебна пажња је посвећена правима везаним за здравство, образовање и посебним мерама заштите.

Усвајањем овог закона деци ће бити загарантована заштита од физичког, психичког, економског и сваког другог насиља, злостављања, занемаривања и експлоатације. Она је додала да је Преднацрт закона прошао експертизу Савета Европе и добио подршку Заштитника грађана.

Коментаришући Преднацрт закона о правима детета, експерт Савета Европе др Рејчел Ходкин, је рекла  да су поједина решења овог документа  веома добра, али да експертиза показује да су неопходна одређена побољшања  у правном смислу, прецизирање обавеза у имплементацији закона. Посебну пажњу требало би посветити  делу који се односи на заштиту све деце од насиља, посебно деце са инвалидитетом и са интелектуалним тешкоћама.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol