a

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић одржао jе 22. децембра 2011. године предавање полазницима друге генерације Правосудне академије на тему “Улога заштитника грађана у заштити и унапређењу људских права, посебно права лица лишених слободе и превенцији тортуре”.

Током двочасовног излагања полазници Правосудне академије, будуће судије и тужиоци, активним учешћем показали су заинтересованост за улогу Заштитника грађана, као независног државног тела, у заштити људских права, пре свега за препоруке које су упућене органима јавне власти у циљу отклањања недостатака у њиховом раду.

Посебна пажња је посвећена положају лица лишених слободе у полицијским станицама и затворима, пацијената смештеним у психијатријским болницама и корисника у стационарним установама социјалне заштите, који су препознати као најчешће жртве мучења као и других облика суровог, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања у тим затвореним установама, недоступним очима јавности.