a

У сусрет 27. јуну, дану који грађани са мањинским сексуалним опредељењем и родним идентитетом, и они који их разумеју обележавају парадама поноса и тако скрећу пажњу на дискриминацију и насиље са којим се припадници ове популације често суочавају, Заштитник грађана подсећа на Уставом загарантовано право грађана на слободу мирног окупљања, и истиче обавезу државних органа да свакоме, под законом предвиђеним условима, омогуће остваривање тог права.

Бројни људи у Србији, Европи и свету, и даље су стигматизовани због своје сексуалне орјентације или родног идентитета. У неким случајевима ускраћује им се право на образовање, здравствену негу, рад, или заштиту од угрожавања безбедности.

Сећајући се насиља које је избило пре седам година у Београду приликом покушаја организовања марша LGBT популације, Заштитник грађана позива истакнуте делатнике из области политике, културе, уметности, спорта, просвете и образовања, социјалних служби и привреде, а пре свих јавне функционере, да начином и садржајем свог јавног деловања стално афирмишу људске вредности, права и слободе, посебно тако што ће подстицати уважавање разлика међу људима.

Истовремено, омбудсман указује и да постојање разлога за ограничавање слободе мирног окупљања на отвореном простору не сме прерасти у одвраћање грађана од остваривања њихове уставом загарантоване слободе.

Припадницима LGBT популације и њиховим организацијама и удружењима, Заштитник грађана пружа и пружаће подршку и Уставом и законом прописану заштиту сваки пут кад њихове слободе и права буду повређена или угрожена. Истовремено, свим нашим активностима тежићемо да таквих случајева буде што мање.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol