a

Обавештавамо грађане да је канцеларија Заштитника грађана у улици Кнез Михајлова бр. 36. престала са радом због немогућности даљег коришћења просторија Српске академије наука и уметности које су Заштитнику грађана биле уступљене без накнаде захваљујући разумевању и љубазности САНУ.

Пријем грађана и притужби врши се за сада само у улици Милутина Миланковића бр. 106 у Новом Београду, тел. број 011/2142281 или 011/2142165, у периоду од 10 – 14 часова сваког радног дана.

Подсећамо јавност, да од дана ступања на дужност 24. јула 2007. године, чиме је институција Заштитника грађана званично отпочела рад, очекујемо стварање потпуних услова за рад и пресељење у службене просторије у улици Ресавска бр. 42 у Београду које су Заштитнику грађана решењем Комисије за расподелу службених зграда и пословних просторија од 16. новембра 2007. додељене на коришћење.

Овај недостатак повлачи за собом и немогућност комплетирања службе оним бројем сарадника који је предвиђен актом о систематизацији, на који је сагласност дала Народна скупштина, чиме је у знатној мери отежано остваривање законом утврђених надлежности Заштитника грађана као и могућност грађана да пред Заштитником на ефикасан начин заштите права која су им гарантована.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol