a

Заштитник грађана утврдио је низ неправилности у окружним затворима и казнено поправним заводима које се односе на услове смештаја затвореника. Контрола обављена у Казнено-поправном заводу у Нишу је показала да су у павиљону „Ц“ купатила руинирана, влажна, са  неодговарајућим санитарним уређајима и недовољном приватношћу. Тоалети и купатила су руинирана, влажна и без довољне приватности и у затвореном одељењу Окружног затвора у Новом Саду и Окружном затвору у Лесковцу.

На основу стања утврђеног током контроле Заштитник грађана је упутио  препоруке у којима се од окружних затвoра и казнено - поправног завода тражи да изврше адаптацију тоалета и купатила и обезбеде чисте и суве просторије са примереним санитарним уређајима, у којима је обезбеђена приватност.

Контрола коју је Заштитник грађана обавио у Казнено-поправном заводу Пожаревац–Забела показале је да су повређена права притвореника на здравствену заштиту у VII павиљону, јер им је отежан контакт са лекаром, а тиме и могућност остваривања благовременог прегледа и адекватног лечења.

У Препоруци коју је Заштитник грађана упутио након контроле наведено је да се омогући да лекар једанпут у току месеца обиђе сва лица лишена слободе која се налазе у VII павиљону, тако што ће ући у сваку просторију односно спаваоницу и у разговору са њима утврдити да ли постоји потреба за лекарским прегледом или не.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol