a

Заштитник грађана Саша Јанковић упутио је данас Високом савету судства, Народној скупштини и Влади Републике Србије Мишљење о проблемима у раду Високог савета судства. Мишљењем се указује на то да је, због низа околности које се у Мишљењу наводе, рад Високог савета судства у садашњем саставу постао нелегитиман. Заштитник грађана сматра да ВСС у таквим условима не може извршити уставну и законску дужност да гарантује независност и самосталност судова и судија, што је основ за законито и правилно остваривање права грађана на фер и правично суђење.

Заштитник грађана препоручио је ВСС да престане са радом у садашњем, непотпуном саставу, да тај и други надлежни државни органи предузму све како би се састав ВСС ускладио са одредбама Устава, а пре свега обезбедила већина судија у њему. Такође, Заштитник грађана сматра да све одлуке које је ВСС донео у неправилном саставу, без већине судија у својим редовима, треба да буду поништене. Заштитник грађана је мишљење дао поводом притужбе Друштва судија Србије, као и других сазнања о раду ВСС.

Целокупан текст Мишљења је доступан на сајту Заштитника грађана www.zastitnik.rs.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol