a

На основу Јавног позива за избор удружења и извештаја Комисије за избор удружења Заштитник грађана је донео Одлуку о удружењима са којима ће ова институција сарађивати у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре. Удружења су: Београдски центар за  људска права, Виктимолошко друштво Србије, Дијалог, Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом, Међународна мрежа помоћи, Одбор за људска права – Ваљево, Хелсиншки одбор за људска права у Србији и Центар за људска права –  Ниш.

Са овим удружењима Заштитник грађана ће закључити појединачне споразуме о сарадњи у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol