a

Заштитник грађана је упутио Иницијативу Влади Републике Србије за измену и допуна Закона о ванпарничном поступку како би се лицима којима институционално није признат грађански статус, односно, која никада нису уписана у матичне књиге рођених, омогућило да то  учине и у поступку пред судом у разумном року и без препрека које су се јављале у досадашњој пракси.

Према проценама УНХЦР и стручњака у Србији је око 6.500 лица која нису уписана у матичне књиге рођених, немају лична документа, не остварују грађанска права и потенцијално су опасност за масовнију појаву апатрида у земљи. У сарадњи са НВО „PRAXIS“ и Центром за унапређење правних студија, на основу притужби грађана и праћења рада надлежних органа који су решавали захтеве „правно невидљивих“ лица за накнадни упис у матичне књиге, Заштитник грађана је прикупио чињенице и сматра да ће усвајање измена и допуна Закона о ванпарничним поступку омогућити да се овај проблем реши у најбољем интересу грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol