a

Имајући у виду уочене проблеме у примењивању афирмативних мера за упис ученика ромске националности у средње школе и високе струковне и академске студије, заменик заштитника грађана Горан Башић разговарао је са помоћником министра просвете и науке Слободаном Јауковићем и председником Националног савета ромске националне мањине Витомиром Михајловићем. Саговорници су се сагласили да је упис ученика ромске националности путем афирмативних мера потребно системски уредити и донети прецизна упутства за њихово спровођење.

С обзиром на значај образовања за свеукупну друштвену интеграцију Рома, Заштитник грађана је у оквиру истраживања о положају Рома којe је спровео у 2011. години, посебну пажњу посветио области образовања. Заменик заштитника грађана је истакао да су на проблем  уписа ученика ромске националности у средње школе и високе струковне и академске студије путем афирмативних мера, указали и сами грађани у ромским насељима, као и да ће Заштитник грађана упутити одговарајуће препоруке за унапређење постојећег стања.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol