a

b_300_0_16777215_00_images_stories_izvestioc_28212.jpeg

Заштита права и унапређење положаја жена у Србији је перманентан процес и  одликује га известан напредак, пре свега у у стварању нормативног оквира који уређује ову област, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић у разговору са известиоцем Комитета за једнакост и недискриминацију Савета Европе Жан – Шарлом Гардетом, и додао да не можемо, међутим, занемарити реалне проблеме са којима се жене у нашој земљи свакодневно сусрећу. Притужбе грађанки упућене институцији Заштитника грађана указују на чињеницу да се женама у односу на мушкарце, чешће крше права на рад и социјалну заштиту, као и да даље бележимо велики број жена, жртава, породичног насиља. Овакав положај можемо тумачити дубоко укорењим схватањем жене у патријахалном друштву, које је и даље заступљено и у раду неких органа јавне власти.

Известиоц Комитета за једнакост и недискриминацију Савета Европе Жан -  Шарл Гардет исказао је посебно занимање за надлежности и досадашња искуства  Заштитника грађана у области родне равноправности. Циљ његовог разговора са представницима органа јавне власти и невладиног сектoра је израда извештаја „Родна равноправност у југоисточној Европи“ у којој ће кроз призму социјално-економских и друштвених односа бити приказан положај и улога жена у југоисточној Европи. Састанку су присуствовали и  заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић, секретарка Комитета за једнакост и недискриминацију Савета Европе Марин Тревисон и шефица мисије Савета Европе у Београду Антје Ротеминд.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol