a

Проблем „правно невидљивих лица“ постоји годинама и спречава више хиљада људи да остваре основна људска права. Заштитник грађана, стога сматра, да би Народна скупштина, без одлагања, требало да усвoји изменe и допунe Закона о ванпарничном поступку у делу који се односи на  састављање исправе о чињеници рођења.

Заштитник грађана као подносилац Иницијативе за измену и допуну Закона о ванпарничном поступку Влади Републике Србије, уложиће и амандман због измена упућеног предлога које су у међувремену настале. Наиме, Заштитник грађана очекује да ће Народна скупштина усвојити измене и допуне сагласно предлогу који је Заштитник грађана упутио Влади у којем је  било предложено да организације који се баве људским правима могу да покрену поступак за састављање исправе о чињеници рођења. Ова измена веома је важна, с обзиром на то да су невладине организације које се баве заштитом људских права, радећи на проблемима  „правно невидљивих лица“ и лица која не поседују лична документа стекла стручност и развиле потребне ресурсе на основу којих могу активно учествовати у решавању њихових проблема.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol