a

beocin1.jpg

Остваривање права Рома у општинама и градовима се остварује с различитим резултатима и у већини места положај ове популације захтева хитне и систематске мере како би се отклониле последице сиромаштва, а често и дискриминације. Имајући у виду проблеме са којима се суочавају грађани ромске националности Заштитник грађана је наставио са пријемом притужби у ромским насељима у општини Беочин у којој живи око 1.200 Рома. У разговорима са становницима насеља утврђено је да се велики број њих незапослен што узрокује и лоше услове живота, без струје и воде. Посебно забрињава податак да деца ромске националности предшколски припремни програм остварују на српском, али одвојено од деце других националности.

Сарадници Одељења за националне мањине Заштитника грађана разговарали су о овим и другим проблемима који се односе на међунационалне односе и положај националних мањина са представницима беочинске локалне самоуправе и члановима Општинског савета за међунационалне односе.