a

Апел невладиних организација Народној скупштини за хитно доношење Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку како би се омогућило решавање проблема „правно невидљивих“ лица