a

Заштитник грађана поднео је амандман на Предлог закона о допунама Закона о ванпарничном поступку како би се и организацијама цивилног друштва омогућило да правно невидљивим особама помажу у стицању правног идентитета.

Влада је претходно, на иницијативу Заштитника грађана, Скупштини упутила Предлог закона о допунама Закона о ванпарничном поступку којим се прописује да правно невидљиве особе, којих се процењује да у Србији има око 6.500, могу да пред судом докажу своје право на упис у матичне књиге.

Прихватајући ту иницијативу републичког омбудсмана Влада је, међутим, из ње избацила могућност да поред званичних органа и организације цивилног друштва које се баве заштитом људских права покрећу поступке пред судовима за упис правно невидљивих у матичне књиге. Због тога се Заштитник грађана амандманом обратио Народној скупштини.

Заштитник грађана подсећа да организације цивилног друштва имају највећу заслугу што је ово питање, од суштинског значаја за хиљаде обесправљених грађана Србије, избило високо на дневни ред домаћих и међународних институција. Због тога је у најбољем интересу правно невидљивих грађана да те организације наставе да се баве овим питањем, док сви грађани Србије не остваре своје основно право на правни идентитет.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol