a

Надлежни државни органи би требало да предузму одговарајуће мере и активности из своје надлежности како би се особама са инвалидитетом омогућило да на потпун и делотворан начин учествују у друштвеном и политичком животу земље, каже се у Мишљењу Заштитника грађана упућеном Народној скупштини Републике Србије, Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Републичкој изборној комисији и Покрајинској изборној комисији АП Војводина. Ове мере и активности би, по мишљењу Заштитника грађана, требало предузимати како у области нормативног уређивања, тако и у области практичне примене нормираног.

Заштитник грађана је претходно утврдио, а представници организација особа са инвалидитетом и других удружења која заговарају и штите њихова права и интересе потврдили, да се грађани са инвалидитетом приликом организовања изјашњавања грађана на изборима и референдумима суочавају са различитим физичким, информативно - комуникационим и другим препрекама због којих им је отежано, или потпуно онемогућено, да равноправно учествују у одлучивању и изразе своју политичку вољу.

Заштитник грађана подсећа да је обавезујућим нормама међународног права, а и Уставом Републике Србије особама са инвалидитетом гарантовано пуно и једнако уживање свих људских права и слобода, међу којима су и и активно и пасивно изборно право и право да одлучују о свим питањима која су од интереса за грађане.