a

Надлежни државни органи би требало да предузму одговарајуће мере и активности из своје надлежности како би се особама са инвалидитетом омогућило да на потпун и делотворан начин учествују у друштвеном и политичком животу земље, каже се у Мишљењу Заштитника грађана упућеном Народној скупштини Републике Србије, Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Републичкој изборној комисији и Покрајинској изборној комисији АП Војводина. Ове мере и активности би, по мишљењу Заштитника грађана, требало предузимати како у области нормативног уређивања, тако и у области практичне примене нормираног.

Заштитник грађана је претходно утврдио, а представници организација особа са инвалидитетом и других удружења која заговарају и штите њихова права и интересе потврдили, да се грађани са инвалидитетом приликом организовања изјашњавања грађана на изборима и референдумима суочавају са различитим физичким, информативно - комуникационим и другим препрекама због којих им је отежано, или потпуно онемогућено, да равноправно учествују у одлучивању и изразе своју политичку вољу.

Заштитник грађана подсећа да је обавезујућим нормама међународног права, а и Уставом Републике Србије особама са инвалидитетом гарантовано пуно и једнако уживање свих људских права и слобода, међу којима су и и активно и пасивно изборно право и право да одлучују о свим питањима која су од интереса за грађане.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol