a

b_280_0_16777215_00_images_stories_zene_u_sektoru_bezbednost_07.jpeg

Поводом 8. марта, Међународног дана жена, заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић  са сарадницама разговарала је са представницима Министарства одбране и Министарства унутрашњих послова о положају жена у сектору безбедности. Посебан акценат у разговору стављен је на досадашње активности, али и на планове свих сегмената система на реализацији Националног акционог плана за примену Резолуције 1325  Савета безбедности УН – Жене, мир и безбедност у Републици Србији, односно на све досадашње организационе и структурне промене обављене у ова два министарства  како би се што доследније имплементирала родна политика и тиме унапредио положај жена.

У разговорима су учествовали чланови Мултисекторског координационог тела: Весна Николић, председница, која је истовремено и главна полицијска саветница и начелница Одељења за опште правне послове у МУП, др Божидар Форца, заменик председника и истовремено начелник Управе за стратегијско планирање Сектора за политику одбране Министарства одбране и мр Биљана Стојковић, руководитељка аналитичке групе у Сектору за политику одбрану, Министарства одбране.

Разговор се односио и на питања положаја жена резервних официрки, потребу праћења и адекватног одговора система на њихове специфичне потребе од породичних до прилагођавања обуке, па и опреме женама.

Постигнута је сагласност да је у овом домену учињено заиста много, да је Србија искорачила у односу на регион, да је неопходно и даље упорно радити на едукацији запослених, како би родна компонента била што видљивија. Констатовано је да је све до сада учињено добар темељ за даље унапређење и стања, а посебно у другим секторима (царина, управа за извршење кривичних санкција и БИА), или као што је случај са још увек постојећом неједнакошћу девојака у погледу конкурисања за упис у Војну гимназију.

Договорена је даља сарадња Заштитника грађана и Мултисекторског координационог тима по свим питањима родне једнакости.