a

Заштитник грађана је утврдио да је Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Приштина, начинила пропуст у раду на штету грађанина, јер након захтева за издавање листа непокретности, пошто је утврдила да не може издати исправу, није донела решење о одбијању захтева са упутством о правном средству, што је у супротности са законским одредбама.

Оваквим поступањем Републичког геодетског завода грађанину је онемогућено покретање контроле и преиспитивања одлуке органа, односно, ускраћено му је  право на жалбу.

Заштитник грађана је препоручио Републичком геодетском заводу, Служби за катастар Приштина да грађанину изда тражену исправу,  односно, лист непокретности, а уколико то није у могућности,  донесе решење о одбијању захтева са образложењем и упуством о правном средству. Такође, препоручено је преузимање свих потребних мера како би убудуће све службе за катастар непокретности у саставу Републичког геодетског завода поступале у складу са одредбама Закона о општем управном поступку.

Републички геодетски завод и Служба за катастар непокретности Приштина у обавези су да у року од 60 дана обавесте Заштитника грађана о поступању по препоруци.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol