a

Заштитник грађана Саша Јанковић предао је јуче, 15. марта Народној скупштини Републике Србије Редовни годишњи извештај Заштитника грађана за 2011. годину. У извештају је између осталог оцењено да су се у појединим областима десили позитивни помаци од значаја за унапређење остваривања људских права, као што су смањена институционална и грађанска толеранција на насиље, унапређена регионална сарадња, коначно стварање нормативних услова за реституцију, већа видљивост и формалне гаранције учешћа жена у јавном животу, почетак уважавања права на равноправност и права на приватност..

Међутим, ти помаци нису ни издалека довољни да би превладали незадовољство грађана које изазивају незаконитости и неправилности које се на многим местима испољавају кроз корупцију, партијашење, неодговорност, неорганизацију, нестручност и незаинтересованост за обављање јавних послова и вршење јавних овлашћења према грађанима у складу са словом и духом закона.

Заштитнику грађана обратило се прошле године 12130 грађана, 40 одсто више него претходне године.

У складу са Законом о заштитнику грађана, целокупан текст извештаја је доступан јавности на страници интернет презентацији Заштитника грађана, под називом Редован извештај Заштитника грађана за 2011. годину.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol