a

b_280_0_16777215_00_images_stories_goran_sa_gerontoloskim_udruzenjem.jpeg

O унапређењу остваривања и заштите права старијих грађана и начинима праћења остваривања тих права запослени из стручне службе Заштитника грађана разговарали су са представницима Геронтолошког друштва Србије. Унапређење рада, боља организација јавних сервиса и доношење прописа који одговарају стварним потребама старих особа, предуслов су за превазилажење неких проблема са којима се ова популација суочава. Заменик заштитника грађана др Горан Башић је обавестио представнике Геронтолошког друштва Србије да Омбудсман настоји да покрене неколико активности посвећених унапређењу положаја старијих грађана и нагласио да очекује да ће надлежни органи активно и са пуно вере укључити у њихову реализацију.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol