a

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији на којој је промовисан пројекат Подршка интеграцији начела родне равноправности у реформу система безбедности на западном Балкану. Конференцију су организовали Министарство одбране Републике Србије у сарадњи са UNDP/SEESAC, које је и носилац пројекта.

Конференцију је отворио министар одбране Републике Србије Драган Шутановац, а учествовали су представници министарстава одбране Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе, имајући у виду регионални карактер конференције.

Заменица заштитника грађана је у дискусији истакла значај овог пројекта за јачање концепта родне равноправности у нашем друштву и потенцијал који сектор безбедности, кроз имплементацију родне димензије, може пренети на остале секторе друштва. Истакла је и потребу да се са идејом родне равноправности започне на раном узрасту деце, како би једнакост жене и мушкараца била остварљивија у реалности у свим доменима.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol