a

Највиша дужност лекара је да учини све што је најбоље за пацијента, и све административне процедуре треба да буду прилагођене том циљу медицине, сагласили су се заштитник грађана Саша Јанковић и председник Синдиката лекара и фармацеута Србије Драган Цветић на састанку у просторијама републичког омбудсмана.

Заштитник грађана и председник синдиката позивају све лекаре који сматрају да су неправедно кажњени због преписивања лекова пацијентима, да се обрате републичком омбудсману, непосредно или преко синдиката.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol