a

Чланови и чланице Панела младих саветника Заштитника грађана ће у оквиру пројекта „Промовисање позитивних родитељских пракси у Србији“ спровести истраживање о ставовима младих о телесном кажњавању деце, као и вршњачкој размени информација о оваквом начину васпитавања деце, речено је на  првом састанаку Панела младих саветника Заштитника грађана у овој години одржаном  у петак 30. 03. 2012. године.

Састанак је посвећен учешћу чланова Панела у пројекту „Промовисање позитивних родитељских пракси у Србији“ који Заштитник грађана започиње у сарадњи са УНИЦЕФ-ом. Полазећи од досадашњих активности Заштитника грађана које су се односиле на потребу законске забране телесног кажњавања детета у свим срединама, пројекат ће бити усмерен на промовисање алтернативних васпитних средстава у дисциплиновању деце, и посебно на  сензибилисање јавности о вредностима позитивног родитељства и усвајање позитивних родитељских вештина.

 Члановима и чланицама Панела представљена је и могућност да учествују у дијалогу са својим вршњацима који су чланови саветодавних тела омбудсмана за децу других земља, кроз електронски форум Европске мреже младих саветника (ENYA). Овогодишња тема дискусије је малолентичка делинквенција и малолетничко правосуђе.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol