a

b_280_0_16777215_00_images_stories_pokrajinski_obmudsman_i_zz.jpg

У разговору који је вођен између заменице заштитника грађана, Тамаре Лукшић  - Орландић са сарадницима, и  Данице Тодоров, заменице покрајинског омбудсмана за равноправност полова, истакнуто је да постоји велика потреба за  сталним  унапређењем рада у области родне равноправности и успостављања континуиране сарадње ове две институције.

Даница Тодоров је упознала представнице Заштитника грађана о најчешћим питањима родне равноправности на које се односе притужбе упућене  Покрајинском омбудсману, истраживањима које ова институција спроводи у сарадњи са здравственим институцијама, локалним самоуправама, судовима и тужилаштвима на територији АП Војводине, као и о недавној иницијативи за преиспитивање уставности Закона о финансијској подршци породици са децом. Исход ове иницијативе је посебно занимљив и за Заштитника грађана, јер је она, практично наставак иницијативе Заштитника грађана покренуте 2009. да се измени овај Закон.

Тамара Лукшић - Орландић обавестила је представнике Покрајинског омбудсмана да је у току избор нових чланица и чланова Савета за родну равноправност Заштитника грађана из реда истакнутих стручњака у овој области, са циљем развијања родних политика и њима пратећих активности институције Заштитника грађана у области родне равноправности.