a

Десетине хиљада радника остаје без својих Уставом загарантованих права из радних односа зато што је држава деценијама допуштала да послодавци крше закон и не уплаћују законом прописане доприносе за социјално, здравствено и пензионо осигурање, изјавио је данас заштитник грађана Саша Јанковић у разговору са радницима предузећа у стечају "Ратко Митровић" из Крагујевца који осам дана штрајкују глађу.
Неправедно је садашње законско решење по коме штету за то што је послодавац кршио закон, а држава му то толерисала, сноси радник. Када се на то додају неуспеле и спорне приватизације, економска криза и незапосленост, добијамо огроман људски и социјални проблем у Србији, нагласио је Јанковић.

Влада Републике Србије је овај проблем решавала парцијално, уредбама и закључцима, које су се могле применити на нека предузећа, што је друга, којима нису уплаћивани доприноси, довело у још неповољнији положај. Ја сам у годишњем извештају Народној скупштини још пре две или три године, навео је Јанковић, указивао управо на овај проблем, али на жалост, системског решења у виду закона није било.
Због тога ћу сада поднети и формалну иницијативу за доношење закона којим би свим радницима који су лишени својих, по Уставу неотуђивих права, та права била  призната, а држава била обавезна да од послодаваца тужбама и другим правним средствима наплати дугове према републичким фондовима, изјавио је заштитник грађана. Послодавци су били дужни да уплаћују доприносе државним фондовима, а не радницима и радници не смеју да сносе штету што послодавац није плаћао своје дугове. Раднику који има доказ да је био у радном односу припадају сва права из радног односа, а обавеза државе је била, а и данас је, да послодавце принуди на поштовање закона. Радник је допринос зарадио својим радом и ако га послодавац није уплатио радник за то не сме да сноси штету.

Ја са овог места желим да охрабрим раднике да истрају у борби за своја права, рекао је Јанковић, што никада у историји није био лак и брз посао, али позивам да то не чине на начин који додатно угрожава  њихове животе, здравље и породице.

Јанковић је информисао представнике медија да је примио притужбу радника предузећа "Ратко Митровић" и да прикупља потребну документацију за контролу државних органа који треба да раде по њиховим захтевима.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol