a

b_300_0_16777215_00_images_stories_zagreb.jpeg

Делегација Заштитника грађана Републике Србије, коју је предводио помоћник генералне секретарке Роберт Сепи, боравила је 19. и 20. априла 2012. године у Загребу у радној посети Пучком правобранитељу Републике Хрватске, најстаријој институцији омбудсмана у региону бивше Југославије. Циљ посете био је упознавање са праксом Пучког правобранитеља у свакодневном контакту са грађанима и сарадњи са државним органима у решавању притужби у области добре управе.

Током посете делегација Заштитника грађана имала је прилику да се упозна са искуствима Пучког правобранитеља у раду на притужбама у области права националних мањина и на решавању статусних питања грађана (држављанство, пребивалиште, права странаца и азиланата, решавање проблема правно невидљивих лица). Разговарано је о најчешћим проблемима због којих се грађани обраћају институцији, методологији рада и покретања поступака, највећим изазовима у раду институције а представљени су и карактеристични случајеви добре праксе и сарадње са државним органима на решавању притужби.

Осим посете Пучком правобранитељу, делегација Заштитника грађана је искористила прилику да се упозна и са радом Центра за људска права, који је основан 2003. године као пројекат техничке сарадње Високог комесаријата УН-а за људска права и Владе Републике Хрватске, а који данас функционише као јавна установа, са мисијом унапређења сарадње између државних органа, националних институција за заштиту и промоцију људских права и невладиних организација на заштити и промоцији људских права.

Радна посета Пучком правобранитељу Републике Хрватске део је пројекта “Подршка успостављању институције Заштитника грађана на југу Србије” који се спроводи у оквиру заједничког програма Уједињених нација под називом “Одржање мира и јачање капацитета за инклузивни локални развој на југу Србије” (PBILD) којег финансира Шведска агенција за међународну сарадњу и развој (SIDA).

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol