a

Заштитник грађана успоставио је Савет за родну равноправност који ће пружати саветодавну подршку Заштитнику грађана и, посебно, заменици Заштитника грађана за родну равноправност, имајући у виду да је то област рада посебно предвиђена Законом о Заштитнику грађана.

Савет као колегијално тело и чланице и чланови Савета као стручњаци у својим областима, даваће мишљења и предлоге Заштитнику грађана за покретање системских и практичних питања од значаја за родну равноправност.

Савет чине – председница, проф. др Маријана Пајванчић са Правног факултета у Новом Саду, Милан Ђурић, са LGBTIQ СОС телефона и програма вишеструке дискриминације - НВО GAYTEN, Ђурђица Ергић из НВО “Бибија”, Вања Мацановић из Аутономног женског центра, проф др Сњежана Миливојевић са Факултета политичких наука Универзитета у Београду, проф. др Слободан Савић са Медицинског факултета Универзитета у Београду и Соња Стојановић из Београдског центра за безбедносну политику.