a

Током радне посете запослених из Одељења за права особа са инвалидитетом стручне службе Заштитника грађана представницима локалне самоуправе и организација цивилног друштва у Кладову и Неготину, разговарано је о спровођењу Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом, као и досадашњим и наредним активности на унапређењу приступачности, услуга и запошљавања особа са инвалидитетом. Такође, представници стручне службе Заштитника грађана, током боравка у овом градовима, организовали су пријем притужби грађана.