a

Заштитника грађана пратиће данас расељавање Рома из насеља „Белвил“ на Новом Београду. Поред тога што ће пратити расељавање грађана из насеља сарадници Заштитника грађана ће надзирати и поступак њиховог усељавања у пет новоформираних насеља у београдским општинама и  у пет локалних самоуправа у другим местима у Србији.

Надзор над поступком расељења, који спроводе надлежне службе Града Београда, Заштитник грађана организује како би допринео да се овај сложен и осетљив процес спроведе у складу с међународним стандардима заштите људских права.. Заштитник грађана се нада да ће све локалне самоуправе и сви надлежни органи у 32 локалне самоуправе предузети мере из своје надлежности како би омогућили друштвену интеграцију расељених породица.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol