a

b_280_0_16777215_00_images_stories_panel_27.04.112.jpeg

На другом овогодишњем састанку одржаном у петак 27. 04. 2012. године,  чланови Панела младих саветника Заштитника грађана представили су своје досадашње ангажовање и информисали медије о својим искуствима и резултатима добијеним у истраживању о спровођењу и поштовању прописа којима се регулишу обавезе и поступања установа васпитања и образовања у заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања, које су спровели у 72 школе широм територије централне Србије и АП Војводина.

Чланови Панела су најавили пројекат који ове године реализује Заштитник грађана у партнерству са УНИЦЕФ-ом, а који је усмерен на потребу законске забране телесног кажњавања детета у свим срединама, промовисање алтернативних васпитних средстава у дисциплиновању деце и на сензибилисање јавности о вредностима позитивног родитељства и усвајање позитивних родитељских вештина.

У другом делу радног састанка, чланови Панела су прошли радионичарску припремну обуку за спровођење истраживања о ставовима младих о телесном кажњавању деце, као и за вршњачку размену информација о оваквом начину васпитавања деце.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol