a

alt

Тамара Лукшић - Орландић, заменица заштитника грађана, учествовала је као експерт Савета Европе на тродневном семинару у Истанбулу (од 25. до 27. април 2012. године) на коме се разговарало о улози институција омбудсмана у праћењу поступака усвојења деце и о инклузивном образовању деце са сметњама у развоју, инвалидитетом, укључујући и децу из тзв. нестимулативних средина (сиромашна деца, деца из удаљених сеоских подручја, Роми и сл.). Ово је други у низу семинара који је Савет Европе организовао у оквиру Програма о мерама изградње поверења са обе старне реке Нистру/Дњепар, за представнике институција омбудсмана и невладиних организација из Молдавије и Транснистрије.

istanbul1.jpgПосебно интересовање на семинару изазвало је излагање заменице заштитника грађана о искуствима Србије у спровођењу законске обавезе о инклузивном образовању и улози Заштитника грађана, као независне институције у праћењу овог процеса, с обзиром на то да у Молдавији и Транснистрији немају искуства са овом врстом образовања за децу са сметњама, осим специјалних школа и специјалних одељења.

Заменица заштитника грађана излагала је и о искуствима Заштитника грађана у праћењу поступка усвојења деце и потреби уважавања и давања приоритета принципу најбољих интереса детета у сваком појединачном случају заснивања усвојења детета, као најпотпунијег и најефикаснијег облика заштите детета без родитељског старања.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol