a

Центар за унапређење правних студија наставља са добром праксом анализирања нашег правног оквира, изналажења слабих тачака, односно, области живота које нису правно уређење, а живот намеће постојање и придржавање одређених процедура, истакла је Тамара Лукшић – Орландић, заменица заштитника грађана, на округлом столу, који је 4. маја 2012. године одржан у Медија центру. То се, пре свега, односи на модел закона о признавању правних последица промене пола и утврђивања трансексуализма, имајући у виду да се у Србији такве особе суочавају са проблемима у регулисању статуса по промени пола, да најчешће зависе од добре воље неког службеника, те да је неопходно утврђивање процедуре којој би се утврдило поступање органа у таквим случајевима. Познато је да у Србији постоји искусан тим лекара који обавља операције промене пола, рекла је Лукшић – Орландић и додала да многи странци користе њихове услуге, јер су цене ниже од оних у развијеним земљама, али да не постоји прецизно одређење у домену којих лекарских специјалности би ове интервенције биле.

Заменица заштитника грађана је нагласила да је потребно отворити дијалог о овим моделима закона јер се њима иде ка бољем уређивању људских права појединих, вулнерабилних, мањинских категорија грађана.

Организације чланице Коалиције против дискриминације, уз консултантску помоћ правних стручњака „AIRE“ центра из Лондона, представиле су три модела закона у области борбе против дискриминације (модел закона о регистрованим истополним заједницама, признавању правних последица промене пола и утврђивања трансексуализма) на округлом столу на коме су учествовали Саша Гајин, представник Коалиције против дискриминације и Центра за унапређење правних студија, Јованка Тодоровић – Савовић из НВО „Лабрис“, Милан Ђурића, представник НВО „Gayten LGBT“, Љупка Михајловски, представници Удружења студената са хендикепом, као и Адам Вајс, Лук Клементс и Биљана Брајтвајт, представници „AIRE“ центра из Лондона.