a

Тамара Лукшић – Орландић, заменица заштитника грађана, разговарала  са студенткињама и студентима IV године социологије, Филозофског факултета у Београду, који похађају курс Социологија детињства. Повод за разговор била су поједина решења у Преднацрту закона о правима детета, који је сачинила експертска група Заштитника грађана.

Заменица заштитника грађана је објаснила зашто је потребан посебан, свеобухватни закон о правима детета, напоменувши да Комитет за права детета, као надзорно тело над спровођењем Конвенције о правима детета, свим државама сугерише да донесу један свеобухватан закон у који би се преточили принципи и права гарантовани Конвенцијом. То је био и случај са Србијом, а многе земље су већ донеле сличне законе.

Посебна пажња била је посвећена досадашњим активностима Заштитника грађана у вези са питањем забране телесног кажњавања деце, које је изазвало највећу пажњу медија и отпор међу појединим родитељима, па и ретким стручњацима.

Међу студентима и студенткињама социологије детињства, није било заговорника оваквог начина дисциплиновања деце. Било је чак мишљења да медији у великој мери, својим начином представљања тема, а пре свега, теме вршњачког насиља, дају својеврсни легитимитет да према деци која чине насиље треба примењивати сличне мере у циљу дисциплиновања.

Заменица заштитника грађана је истакла да, поред потребе уређивања овог питања, како би се послала порука да је кажњавати децу применом физичке силе, забрањено, потребно водити и проактивну кампању промоције позитивних родитељских понашања у васпитавању деце, те да Заштитник грађана управо то и чини, кроз низ активности које је започео у сарадњи са Уницефом.  Кључни актер у том процесу су чланови Панела младих саветника Заштитника грађана, који су управо започели истраживање у школама широм Србије, анкетирањем својих вршњака.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol