a

Заштитник грађана је утврдио да је Школска управа Јагодина поступила супротно уставном начелу одвојености цркве од државе и праву детета на слободу мисли, савести и вероисповести тако што је школама у својој општини упутила допис да се недеља, 16. октобар 2011. године прогласи радним даном, а ученици позову на организовани дочек црквеног великодостојника. Дан касније, у времену предвиђеном за спровођење наставе а супротно законом и Конвенцијом о правима детета постављеним циљевима образовања, школе у Јагодини су организовале присуство деце и на показној вежби јединице Министарства унутрашњих послова (МУП), без претходне провере безбедности и сигурности деце и ученика.

На основу утврђених недостатака у раду Школске управе Јагодина, Заштитник грађана је препоручио Министарству просвете и науке да свим школским управама у Србији упути обавештење о процедурама организовања ваннаставних активности ученика. То подразумева организовање ваннаставне активности у складу са наставним планом и програмом, уз пуно поштовање безбедности, сигурности, права и слобода детета и циљева образовања и претходну сагласност Министарства просвете и науке, уз услов да се не ремети редован процес наставе. Такође, Заштитник грађана је Министарству просвете препоручио спровођење поступка утврђивања одговорности руководилаца основних и средњих школа у Јагодини за организовање одласка ученика на показну вежбу јединице МУП-а, као и да копије акта са препорукама Заштитника грађана достави свим основним и средњим школама у Јагодини.

Министарство просвете и науке у обавези је да у року од 60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol