a

 Заштитник грађана упутио је Министарству просвете и науке 19. јануара 2012. године препоруку којом је од овог органа захтевао да предузме мере на основу којих би се обезбедило ангажовање већег броја асистената за подршку у образовању Рома, омогућило потпуније остваривање права на једнак приступ образовању, и створили трајни, одрживи и системски услови за укључивање Рома у образовни систем.

 Проблеми на које је Заштитник грађана указао у овој препоруци, уочени су и приликом недавног расељавања неформалногног ромског насеља поред “Белвила” на Новом Београду, када је између осталог утврђено да само седморо деце редовно похађа наставу. Овим примером потврђена је чињеница да број ангажованих асистената за подршку ромској деци у школама у Београду и Србији није довољан.

Уверен да би поступање по препоруци  у вези са увођењем већег броја асистената за подршку у образовању Рома допринело ефикаснијем укључивању ромске деце у образовни систем, Заштитник грађана обавештава јавност да ни након више од три месеца, Министарство просвете и науке није обавестило Заштитника грађана о предузетим мерама.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol