a

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић са сарадницима обавио је 10. и 11. маја 2012. године студијску посету шпанском Омбудсману који од 2009. године обавља послове Националног механизма за превенцију тортуре у тој земљи.

Делегацију је примила Омбудсман Шпаније María Luisa Cava de Llano y Carrió, a представници НПМ Шпаније су представили свој тим који чине четворо запослених, чији је главни координатор шефица кабинета шпанског Омбудсмана,Carmen Comas Mata Mira. За разлику од НПМ Републике Србије, шпански Омбудсман самостално обавља послове националног механизма за превенцију тортуре, а по потреби се за посете ангажују експерти и то углавном лекари.

Након што су представили НПМ Шпаније  и његов тима, домаћини су говорили о врстама установа које посећују, учесталости посета, саставу тимова за посете, методологији посета и извештајима које сачињавају након сваке посете.

У оквиру студијске посете заједно са члановима шпанског НПМ обављена је посета полицијској станици у Мадриду, приликом које је обављен разговор са свим затеченим задржаним лицима, увид у просторије у којима су задржани, разговор са службеним лицима и детаљан увид у документацију која се односи на процедуре полицијског задржавања.

Посета шпанском Омбудсману и њиховом НПМ је послужила за упознавање са начином рада  добро организованог тима, поготово када се има у виду  величина територија и број становништва Шпаније, као и велики број установа за смештај лица лишених слободе.