a

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић, присуствовала је презентацији Годишњег извештаја за 2011. годину Организације за лезбејске људска права – ЛАБРИС.

 Учествујући у расправи која је следила након обраћања панелиста она је истакла потребу едукације васпитача и наставника и њихове сензибилизације за тему LGBTIQ особа, како би они могли да остваре своју улогу у васпитавању деце за прихватање различитости по свим основама, укључујући и различитост по основу сексуалне оријентације, почев од најранијег узраста. Као што је за успешност прихватања инклузивног образовања деце са сметњама у развоју у редован школски систем потребна критична маса од 40% наставника који подржавају инклузију, тако је и за прихватање различитости ове врсте потребна подршка васпитача. То је сигуран пут за елиминисање предрасуда и стереотипа који данас још увек преовлађују у нашем друштву, али је важно покренути такав процес. Само уношење садржаја у наставни план предмета грађанско васпитање не решава ни приближно проблем нетолеранције и велике социјалне дистанце коју данас бележимо у односу на припаднике LGBTIQ, не само међу одраслима, већ и децом.

 Поред Јованке Тодоровић – Савовић из Лабриса, у панелу су учествовали: Ненад Ђурђевић - директор Управе за људска и мањинска права, Бранко Ћирковић –Канцеларија Повереника за заштиту равноправности, Данко Рунић - Градска управа града Београда, Слободан Стојановић – Парада поноса Београд и Драгана Тодоровић - Завод за равноправност полова, Нови Сад.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol