a

b_300_0_16777215_00_images_stories_mods_participacija_2.jpeg

Зaменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић говорила је на почетку скупа „Партиципација деце и младих у Србији“, који је у организацији Мреже организација за децу Србије (МОДС), одржан у Београду 23.маја 2012. године.

Она је истакла да право на слободно изражавање свог мишљења о свим питањима која се тичу детета, као и потреба да се том мишљењу посвети дужна пажња, не наилази на значајну подршку ни у породици, али ни код професионалаца који раде са децом или за децу, па се партиципација деце у том формалном смислу тешко остварује. Међутим, указала је да ми из вида губимо све оне варијетете и могућности које постоје у реалном животу, када би деца заиста могла да учествују у бројним дешавањима у својим локалним заједницама, као например да уређују своје просторе за игру, рекреацију и дружење, да осликавају зидове не само „својих“ простора, да помажу у хуманитарним акцијама за старе, болесне и да буду заиста учесници, јер они траже да буду актери а не декор. Проблем је у нама старијима што их не питамо, а још ређе чујемо.b_300_0_16777215_00_images_stories_mods_participacija_dece.jpeg

Подсетила је учеснике скупа да је Заштитник грађана први државни орган, који је  применио принцип учешћа деце као трајни облик свог рада, тако што је пре годину и по дана формирао Панел младих саветника, чији чланови спроводе већ друго истраживање међу својим вршњацима у локалним заједницама у којима живе.

На скупу су представљени резултати истраживања које је МОДС-а спровео у сарадњи са Уницефом: „Учешће деце и младих у доношењу одлука у локалним самоуправама у Србији“, први такве врсте у Србији.

Као резултат истраживања и дискусије на скупу, усвојене су ПРЕПОРУКЕ за локалне органе власти, под називом „Право деце да говоре и да их чујемо“.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol