a

Лекар је законито и правилно поступио када није над пацијентом извршио медицинску интервенцију на коју он није пристао, а која по правилу медицинске науке није била неопходна ради утврђивања чињеница важних за кривични поступак, каже се у Мишљењу Заштитника грађана поводом обраћања Етичког одбора Лекарске коморе Србије и случаја прим. др М.В., које је упућено надлежним органима и јавности.

Због кривичног дела ометања правде, против прим др М.В. кривичну пријаву је поднела  Полицијска управа у Нишу, а Лекарска комора Србије је тим поводом  затражила мишљење Заштитника грађана.

Заштитник грађана сматра да је прим. др М. В. исправно поступила када је одбила да без пристанка пацијента изврши одстрањивање садржаја из желуца. Ова инвензивна медицинска интервенцији није у конкретном случају била неопходна у утврђивању чињеница које су важне за кривични поступак, јер је наведено могло бити обезбеђено и на други начин.

Савремена медицина, како наглашава Етички одбор, заступа став да се у третману особа за које се претпоставља или се поуздано зна да су прогутале одређен предмет, уколико нема других симптома, омогући спонтано избацивање садржине желуца. Предузимање овакве врсте интервенције без пристанка лица над којим се примењује би код тог лица изазвало повећан бол или страх што је незаконито и у супротности са међународним прописима и стандардима.

Заштитник грађана је уверен да је поступање прим. др М. В. било у корист заштите људских права и унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандардима људских права и пракси међународних институција.