a

Пријемној служби Заштитника грађана од оснивања институције, односно, од  средине јула 2007. године до 1. јуна 2012. године обратило се лично, фиксним и мобилним телефоном или путем скајпа 40 096 странака.

Од почетка 2012. године овој служби Заштитника грађана обратило се 5 728 грађана, што представља рекордно обраћање у поређењу са петомесечним периодом претходних година.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol