a

zakon o snm.jpg

На конференцији коју је Центар за регионализам организовао у настојању да укаже на достигнућа и проблеме у остваривању надлежности и организацији рада националних савета националних мањина, заменик заштитника грађана др Горан Башић је истакао добру сарадњу омбудсмана са националним саветима националних мањина, захваљујући којој су покренути и окончани поступци који су допринели унапређењу права на службену употребу језика и писама националних мањина, информисања и образовања. Међутим, притужбе али и праћење остваривања права националних мањина у локалним самоуправама указују на то да се грађани припадници националних мањина суочавају с тешкоћама које су препрека пуном и делотворном остваривању заштите етно-културног идентитета.

Препорука коју је  Заштитник грађана упутио Министарству за људска и мањинска права, а након поступака који су водили и Повереник за заштиту равноправности и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности, да се предузму активности у вези с изменом Закона о националним саветима националних мањина није спроведена. Последица тога је да Национални савет бошњачке националне мањине није изабран, а да је у међувремену надлежно Министарство увело привремену управу у још две мањинске самоуправе. Проблем представља и сам начин организације националних савета који се бирају само на националном нивоу тако да не постоје делотворни и институционални начини директног учешће припадника националних мањина у културној аутономији. Најзад, предоминантан утицај политичких партија на избор и рад националних савета утиче на квалитет остваривања „мањинских“ права, а при томе није обезбеђено делотворно учешће припадника националних мањина у јавном животу. Обраћајући се представницима националних савета заменик заштитника грађана је предложио да они међу собом отворено разговарају о проблемима који оптерећују остваривање њихових надлежности, а нарочито о томе на који начин могу допринети унапређењу  остваривања права националних мањина.Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol