a

Заштитник грађана је установио Савет за права особа са инвалидитетом и старе чији задатак је да обезбеди додатну стручну подршку омбудсману у вези с остваривањем и заштитом права грађана с инвалидитетом и старим особама. Чланови Савета су Видан Данковић (Удружења за ревизију приступачности), Иванка Јовановић (Националне организације особа са инвалидитетом), Драгана Ћирић Миловановић, (MDRI), Гордана Рајков (НВО „Центар за самостални живот инвалида), мр Миодраг Почуч, др Дамјан Татић, (члан Комитета УН за права особа са инвалидитетом) и др Милош Немањић, (Геронтолошко друштво Србије).

alt

У наредном периоду Савет ће бити подршка Заштитнику грађана у вези с унапређењем рада и поступања органа јавне управе пред којима припадници ових осетљивих група остварују своја права. Приступачност институцијама и боља доступност информација, ефикасније остваривање права на рад и одговарајућу социјалну и здравствену заштиту, те развој капацитета локалних самоуправа да пружају квалитетне услуге грађанима с инвалидитетом и старима приоритети су Заштитника грађана у вези с остваривањем људских права особа с инвалидитетом и старих.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol