a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре, уз сарадњу и подршку Maри Aмoс, чланице поткомитета Уједињених Нација за превенцију торутуре, 14.06.2012. године обавио је посету Специјалној болници за психијатријске болести у Падинској Скели „Др. Лаза Лазаревић“, полицијским станицама Чукарица и Земун, као и Геронтолошком центру у Београду „Бежанијска Коса“.

Специфичност ових посета је у томе што су биле ненајављене и обављене у раним јутарњим сатима, а циљ самих посета је био да се утврди доступност лекара, односно службених лица пацијентима и лицима лишеним слободе током ноћи и пре предаје смене, први лекарски преглед и доступност адекватне медицинске неге, пракса везана за исхрану лица смештених у наведеним установама и полицијским станицама, као и питање видео надзора у контексту заштите права на личну приватност сваког грађанина.