a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре, уз сарадњу и подршку Maри Aмoс, чланице поткомитета Уједињених Нација за превенцију торутуре, 14.06.2012. године обавио је посету Специјалној болници за психијатријске болести у Падинској Скели „Др. Лаза Лазаревић“, полицијским станицама Чукарица и Земун, као и Геронтолошком центру у Београду „Бежанијска Коса“.

Специфичност ових посета је у томе што су биле ненајављене и обављене у раним јутарњим сатима, а циљ самих посета је био да се утврди доступност лекара, односно службених лица пацијентима и лицима лишеним слободе током ноћи и пре предаје смене, први лекарски преглед и доступност адекватне медицинске неге, пракса везана за исхрану лица смештених у наведеним установама и полицијским станицама, као и питање видео надзора у контексту заштите права на личну приватност сваког грађанина.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol