a

Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности формирали су заједничку радну групу која ће радити на предлогу за измену и допуну прописа који су у вези са правним признавањем  последица промене пола. Радну групу чине стручњаци и стручњакиње са дугододишњим искуством у области права трансполних и трансродних особа: др Зорица Мршевић из Института друштвених наука, Милан Ђурић, активиста Гаyтена-ЛГБТ, Предраг Шарчевић, антрополог и Славољупка Павловић, сарадница Транс групе самопомоћи.

У следећа четири месеца, радна група ће радити на идентификацији и анализи домаћих, регионалних и међународних релевантних правних прописа и стандарда у овој области, прикупљању и анализи примера добрих пракси из земаља у региону, као и на друштвеној и културолошкој контекстуализацији положаја трансполних особа у Србији.

 Резултат рада  биће конкретни предлози за законодавне измене које ће допринети унапређењу положаја ових особа и интеграцији новог полног идентитета у све области њиховог личног, професионалног и јавног живота.